Homepage
  O nakladatelství
Nakladatelství Concordia založili v Praze na sklonku roku 1989 Stanislav Dvorský, Tomáš Mazal, Aleš Pech a David Pohribný. Od roku 1993 vedl nakladatelství Aleš Pech (1957-2002); od roku 2002 je vede Magdalena Pechová.
Jako první titul vyšla v roce 1990 Clarissa a jiné texty Jany Krejcarové, následovaly překladové knihy (Apollinaire, Aragon, Breton, Desnos, Lely, Sade ad.) i svazky původní české tvorby (Gold, Kliment, Kroutvor, Marvan, L. Novák, Suk ad.).
Do konce roku 2004 vyšlo celkem jedenačtyřicet titulů.
Od října 2002 vychází pod hlavičkou nakladatelství literárně-výtvarný čtvrtletník Intelektuál.